Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 
 

Kasmet tradiciškai „Vaivorykštės“ gimnazijoje minima Europos kalbų diena. Kalbų mokytojai organizuoja mokiniams įvairias veiklas, kad dar labiau juos paskatintų suprasti ir savos, ir užsienio kalbos sistemą, lavintų įgūdžius reikšti mintis, kurti tekstus žodžiu ir raštu taisyklinga, aiškia bei turininga kalba, atrastų Europos kalbų kūrybines galias.

Šiais mokslo metais I–II klasių mokiniai ieškojo įvairių frazeologizmų ir juos iliustravo skirtingomis meninės raiškos priemonėmis. Gimnazistų darbai papuošė mokyklos viešąsias erdves, atkreipė dėmesį į kalbos turtingumą. Pertraukų metu įvairiomis kalbomis skambėjusios dainos džiugino ,,Vaivorykštės“ bendruomenę.  Rugsėjo 24 d. III klasių mokiniai dalyvavo protų kovose „Kalba – langas į pasaulį“. Dėl susidariusios pandeminės situacijos žaidimas vyko pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir virtualias programėles: savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, naudodamiesi ,,Kahoot“  programa, gimnazistai išbandė atsakydami į klausimus, kuriuos paruošė ,,Vaivorykštės“ lietuvių, anglų ir rusų kalbų mokytojai. Teisingiausiai į klausimus atsakiusios trys komandos buvo apdovanotos gimnazijos direktorės įsteigtais prizais. Šių laikų pasaulyje, kuris yra beveik be sienų, gebėjimas kalbėti daugiau negu viena kalba yra jau ne privalumas, bet būtinybė. Tuo puikiai galėjo įsitikinti renginio dalyviai. Na, o mes, ugdomųjų veiklų organizatorės, darsyk pasitikrinome, jog tarpdalykinė integracija yra paveikus būdas sudominti mokinius mokomąja medžiaga bei pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų. Austrų filosofas Liudvigas Vitgenšteinas yra pasakęs: „Mano kalbos ribos žymi mano visatos ribas“ (angl. „The limits of my language means the limits of my world“). Mokydamiesi kalbų, tobulėsime, pažinsime pasaulį – plėsime savo galimybių ribas.

„Vaivorykštės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės

Inga Ulonienė ir Violeta Jurjonienė 

Dėl ugdymo proceso organizavimo Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje 

Atsakydami į tėvų paklausimą dėl ugdymo proceso organizavimo Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje, informuojame, jog nuo šio rudens ugdymo procesą planuojame vykdyti įvairiais mokymosi organizavimo būdais. Mokyklos, įgyvendindamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gali vadovautis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pakeitimais ir priimti sprendimą dėl mokinių, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo (iki 30 proc.) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Gimnazija, vadovaudamasi gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo planu, nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. planuoja išbandyti mišrųjį ugdymo proceso organizavimo būdą, t. y. kasdienį mokymąsi derinti su nuotoliniu. Rugsėjo 28 – spalio 2 d. nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu mokysis gimnazijos III klasių, spalio 5–9 d. –  II klasių mokiniai.

 2020 m. rugsėjo 25 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojai, Ib ir If klasių mokiniai, mokinių savivaldos atstovai dalyvauja praktinėje Demo sesijoje „Kaip padėti vaikams išsikelti savo mokymosi tikslus“ (lektorė Giedrė Lečickienė, Vilniaus licėjaus mokinė Saulė Lečickytė). Kiti I–IV klasių mokiniai rugsėjo 25 d. mokysis nuotoliniu būdu.

Direktorė Ona Sturonienė 

INFORMACIJA GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI 

DĖL dalies ugdymo proceso įgyvendinimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu:

2020 m. rugsėjo 25 d. I–IV klasių mokiniams;

2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 2 d. III klasių mokiniams;

2020 m. spalio 5 d. – spalio 9 d. II klasių mokiniams.

Gimnazijos direktorė Ona Sturonienė

Įsakymas „Dėl dalies ugdymo proceso įgyvendinimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu“.
Dėl dalinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.doc (39.5KB)
Įsakymas „Dėl dalies ugdymo proceso įgyvendinimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu“.
Dėl dalinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.doc (39.5KB)

 


SVEIKINAME!

Klaipėdos rajono savivaldybė tradiciškai Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbia už profesinę ir veiklą bendruomenei nusipelniusius rajono mokytojus.

Savivaldybės sudaryta komisija nusprendė Klaipėdos rajono Metų mokytojo vardo premijas šiemet skirti dviem puikioms mūsų gimnazijos mokytojoms – matematikos mokytojai metodininkei Daliai Bendikienei ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Rasai Rusteikienei. 

Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centras paskelbė algoritmus, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga. 

Visuomenės sveikatos specialistė Vaida Žlibinienė

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos I klasių mokiniai netradicinėje pamokoje siejo literatūrą ir gyvenimą

,,Vaiko konstitucija“, parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija (priimta Jungtinių tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d.), prisideda prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, saugus, laimingas ir atsakingas. Tikriausiai kiekvienas taip norėtume... Tačiau ne visada taip yra. Ir tas ,,ne visada“ skausmingas iki sielos gelmių ne tik tėvams, globėjams, vaikų mokytojams, bet labiausiai – vaikams. 

Skaitykite plačiau
Netradicinė pamoka.docx (16.4KB)
Skaitykite plačiau
Netradicinė pamoka.docx (16.4KB)
KANDIDATAI BRANDOS EGZAMINUS RINKSIS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS
BE.docx (13.54KB)
KANDIDATAI BRANDOS EGZAMINUS RINKSIS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS
BE.docx (13.54KB)


SPALIO 1 D., AKTŲ SALĖ

17.30 VAL.

Bendras gimnazijos I–II klasių mokinių tėvų susirinkimas.

18 VAL.

Paskaita tėvams ir mokytojams „Šeimos ir mokyklos partnerystė: kartu tam, kad mokytis būtų svarbu, o augti saugu“. Psichologė A. Blandė   

Malonaus bendravimo, puikių įspūdžių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė 


AKTUALI INFORMACIJA DĖL DARBO ORGNIZAVIMO COVID 19 LIGOS ATVEJU


Mokyklinė uniforma – mokyklos vizitinė kortelė

Mokyklinę uniformą rinktis verta, nes tai:

·      vienija bendruomenę; vilkint vienodus drabužius išnyksta etniniai, lyčių, finansinės padėties ir kitokie skirtumai;

·      formuoja teigiamą mokyklos įvaizdį; teigiamą įspūdį kuria ir patys mokiniai, vilkintys uniformas mokykloje bei už jos ribų;

·      padeda puoselėti vertybes; vienodos mokyklinės uniformos skatina susikaupti, susikoncentruoti į atliekamas užduotis. Atsakomybė, darbštumas, pagarba, sąžiningumas, išsilavinimas, tolerancija ir kitos dorybės tokioje aplinkoje formuojamos lengviau;

·      padeda sutaupyti; sprendimas įsigyti uniformą yra ekonomiškas, praktiškas.

·      mokiniai, vilkintys šiuolaikiškas uniformas, atrodo tvarkingai ir jaučiasi patogiai.

PASIDŽIAUKIME!

„Eidenis Kasperavičius ir Lukas Rimkus, abiturientai iš Gargždų, gavo po keturis šimtukus. Tokius įvertinimus jie į savo kraitį susikrovė iš matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir anglų kalbos egzaminų. Gargždiškiai tikri: jų „Vaivorykštės“ gimnazijoje dirba mokytojai, gebantys išugdyti daug pasiekiančius mokinius. Jiedu dėkingi ne tik pedagogams, bet ir savo tėvams, kurie paskatino mokytis, bet nespaudė prie knygų taip, kad tai taptų atgrasu“,– rašo LRT.lt korespondentė Aida Murauskaitė straipsnyje „Gargždiškiai vaikinai įrodė, kad gerų mokytojų ir mokinių yra visur, ne tik Vilniuje“. 

Straipsnį skaitykite:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Flietuvoje%2F2%2F1214498%2Fgargzdiskiai-vaikinai-irode-kad-geru-mokytoju-ir-mokiniu-yra-visur-ne-tik-vilniuje%3Ffbclid%3DIwAR08AJ3sH2JivRIPq-EarzbUS_WwWi99x-DLIudmUL5Eoa4f3S02SpWqw6E&h=AT3n_JizJvRopq6xEcxRMlxd1zMn15d8-aUaOdusn1C4GnP1SeUiGlRfBtXjThunSVoIdhzD1rzozgMNBQCDIAo_L9ScGuqDi6NtBEFHBuLNtnq76LW8kBorfKT2SCWmo-06843Mm2eByR8

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos ISK informacija

Naujos profesinio mokymosi galimybės

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, didindama profesinio mokymo prieinamumą ir lankstumą, nuo kitų mokslo metų sudarys galimybes gimnazijos I–IV klasių mokiniams mokytis pagal profesinio mokymo modulius. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Mokymosi pagal pasirinktą modulį (110 val.) grafikas derinamas su profesine mokykla. Priėmimas į profesinio mokymo programas ir atskirus modulius vykdomas per LAMA BPO nuo gegužės 20 dienos. Pageidaujantys išsamesnės informacijos gali rašyti UK koordinatorei Barborai Dotienei e-dienyno sistemoje TAMO. Skaitykite plačiau: 

 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/ministerija-kviecia-mokinius-isbandyti-profesija-jau-mokyklos-suole-