Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


2f klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IIf anglų kalba
   
   
IIf technolgijos
   
   
IIf matematika
 
 
IIf chemija
 
 
IIf istorija
 
 
08:55-09:40 IIf lietuvių kalba
 
 
IIf technolgijos
   
   
IIf rusų kalba
   
   
IIf kūno kultūra
 
 
IIf SEU
 
 
09:50-10:35 IIf lietuvių kalba
 
 
IIf matematika
 
 
IIf informacinės technologijos
   
   
IIf geografija
 
 
IIf fizika
 
 
11:05-11:50 IIf fizika
 
 
IIf lietuvių kalba
 
 
IIf istorija
 
 
IIf anglų kalba
   
   
IIf kūno kultūra
 
 
12:10-12:55 IIf ekonomika
 
 
IIf lietuvių kalba
 
 
IIf pilietiškumo pagrindai
 
 
IIf matematika
 
 
IIf rusų kalba
   
   
13:15-14:00 IIf muzika
 
 
IIf dailė
 
 
IIf matematika
 
 
IIf biologija
 
 
IIf anglų kalba
   
   
14:10-14:55  
 
 
IIf chemija
 
 
 
 
 
IIf lietuvių kalba
 
 
IIf etika
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai