Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


2e klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IIe geografija
 
 
IIe kūno kultūra
 
 
IIe rusų kalba
   
 
IIe anglų kalba
   
   
IIe fizika
 
 
08:55-09:40 IIe matematika
 
 
IIe pilietiškumo pagrindai
 
 
IIe fizika
 
 
IIe matematika
 
 
IIe SEU
 
 
09:50-10:35 IIe biologija
 
 
IIe lietuvių kalba
 
 
IIe anglų kalba
   
   
IIe matematika
 
 
IIe istorija
 
 
11:05-11:50 IIe anglų kalba
 
   
IIe muzika
 
 
IIe informacinės technologijos
   
   
IIe lietuvių kalba
 
 
IIe dailė
 
 
12:10-12:55 IIe istorija
 
 
IIe technologijos
   
   
IIe lietuvių kalba
 
 
IIe chemija
 
 
IIe ekonomika
 
 
13:15-14:00 IIe lietuvių kalba
 
 
IIe chemija
 
 
IIe lietuvių kalba
 
 
IIe kūno kultūra
 
 
IIe rusų kalba
   
 
14:10-14:55 IIe etika
 
 
 
 
 
IIe matematika
 
 
 
 
 
IIe žmogaus sauga
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai