Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Staponas Kęstutis
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 3 srautas
 
 
             
III verslas ir vadyba B
 
 
 
           
III matematika A 3 srautas
 
 
             
III geografija A
     
 
 
       
III matematika A 3 srautas
 
 
             
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
 
 
 
III informacinės technologijos B
 
 
 
           
IIIf klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
III matematika A 3 srautas
 
 
             
III fotografija
   
 
       
 
III anglų kalba 6 srautas
   
 
 
         
 
 
 
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
 
 
 
III matematika A 3 srautas
 
               
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
12:10-12:55  
 
 
III lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
III fotografija
 
         
 
III lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
13:15-14:00 III fizika B
 
 
             
III etika
 
   
           
III lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
III verslas ir vadyba B
   
 
 
         
14:10-14:55 III sportiniai šokiai
 
 
 
           
III fizika B
 
 
             
 
 
 
3 sportiniai šokiai
 
 
 
           
III geografija A
 
 
 
           
15:05-15:50 III geografija A
 
 
             
 
 
 
 
 
 
III verslas ir vadyba A
 
 
             
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:39

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai