Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Žalūda Haroldas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
IV matematika A 4 srautas
 
               
III fizika A
 
 
             
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
           
 
 
 
IVd klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV istorija A
         
 
     
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 4 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV fizika A
 
 
             
IV istorija A
       
 
       
IV etika
   
 
   
 
     
 
 
 
IV matematika A 4 srautas
 
 
 
           
12:10-12:55 IV matematika A 4 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 4 srautas
 
 
 
           
IV istorija A
 
               
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
13:15-14:00 I4 anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV fizika A
 
 
             
IV istorija A
 
 
 
           
IV matematika A 4 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV verslas ir vadyba A
 
 
             
 
 
 
IV sportiniai šokiai
 
 
             
IV fizika A
 
 
 
           
IV sportiniai šokiai
 
 
 
           
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai