Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Ramonaitė Erika
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV psichologija
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV anglų kalba 2 srautas
 
               
IV biologija A
 
 
 
           
 
 
 
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
           
 
 
 
IVd klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV etika
           
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
 
               
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
 
 
 
11:05-11:50  
 
 
IV biologija A
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
 
 
 
12:10-12:55 IV matematika A 3 srautas
 
               
IV matematika A 3 srautas
                 
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
13:15-14:00 IV anglų kalba 2 srautas
 
               
 
 
 
IV biologija A
 
 
 
           
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV verslas ir vadyba A
 
 
             
IV geografija A
 
 
             
IV sportiniai šokiai
 
 
             
IV geografija A
   
 
 
         
IV teisė
 
 
             
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV geografija A
   
 
 
         
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai