Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Lamsodytė Gabija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
 
 
 
           
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
 
 
 
IV psichologija
 
               
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV biologija B
   
 
 
         
IVd klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV etika
           
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
III aerobika
 
 
 
           
11:05-11:50 IV biologija B
               
 
IV istorija A
       
 
       
III aerobika
             
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
 
 
 
12:10-12:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
 
 
 
13:15-14:00 IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV matematika B
 
               
IV istorija A
 
 
 
           
IV matematika B
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV istorija A
       
 
       
 
 
 
 
 
 
IV istorija A
   
 
           
IV teisė
 
 
             
15:05-15:50 IV turizmas ir mityba B
     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
IV teatras B
 
 
 
         
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
IV teatras B
         
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai