Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Kazlauskaitė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
IV matematika A 2 srautas
 
               
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
 
 
 
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
           
 
 
 
IVd klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV etika
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV fizika A
 
 
             
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV matematika A 2 srautas
 
               
IV sportiniai šokiai
       
 
 
     
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
 
 
 
13:15-14:00 IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
IV fizika A
 
 
             
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55  
 
 
IV geografija A
 
 
             
III fizika A
 
 
             
IV geografija A
   
 
 
         
IV sportiniai šokiai
 
 
 
           
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV geografija A
   
 
 
         
IV fizika A
 
 
             
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai