Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Gedvilaitė Akvilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
 
 
 
           
 
 
 
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
IV biologija A
 
 
 
           
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
           
 
 
 
IVd klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV verslas ir vadyba B
 
 
 
           
 
 
 
IV istorija B
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV dailė B
 
 
             
11:05-11:50 IV muzika B
 
 
             
IV biologija A
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV istorija B
 
 
             
12:10-12:55 IV sportiniai šokiai
 
 
             
IV etika
 
 
 
 
         
IV dailė B
 
 
 
           
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
 
 
 
13:15-14:00 IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
IV matematika B
 
               
IV biologija A
 
 
 
           
IV matematika B
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV lietuvių kalbos modulis turintiems spragų
 
 
       
 
 
 
IV sportiniai šokiai
 
 
             
 
 
 
IV teisė
 
 
             
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai