Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Vosyliūtė Ema
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV verslas ir vadyba A
   
 
 
         
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 8 srautas
 
 
 
           
IVb klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV anglų kalba 8 srautas
 
 
 
           
IV istorija A
 
 
             
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba A
               
 
IV dailė B
 
 
             
11:05-11:50 IV muzika B
 
 
             
IV anglų kalba 8 srautas
 
 
 
           
IV istorija A
 
 
             
IV biologija B
           
 
 
 
III aerobika
     
 
 
       
12:10-12:55 IV biologija B
 
 
             
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV dailė B
   
 
 
         
IV istorija A
 
               
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
13:15-14:00 IV etika
     
 
         
IV matematika B
 
               
IV anglų kalba 8 srautas
 
 
             
IV matematika B
 
               
 
 
 
14:10-14:55 IV istorija A
         
 
     
IV aerobika
     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai