Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Montgirdaitė Vanesa
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV matematika A 2 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
08:55-09:40 IV anglų kalba 10 srautas
 
 
 
           
IV anglų kalba 10 srautas
 
 
 
           
IV anglų kalba 10 srautas
 
 
 
           
IV biologija B
   
 
 
         
IVb klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV etika
           
 
 
 
IV informatika B
                 
IV verslas ir vadyba B
 
 
 
           
IV verslas ir vadyba A
               
 
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV biologija B
             
 
 
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV matematika A 2 srautas
 
               
IV sportiniai šokiai
         
 
 
   
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 10 srautas
 
 
 
           
13:15-14:00 IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV geografija B
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:10-14:55 IV geografija B
 
 
             
IV dailė B
       
 
 
     
 
 
 
IV kūno kultūra
 
               
IV sportiniai šokiai
 
 
 
           
15:05-15:50  
 
 
IV dailė B
     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai