Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Jokubauskaitė Egidija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV istorija A
   
 
           
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 4 srautas
                 
IV psichologija
 
               
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
 
             
 
 
 
IV istorija A
 
               
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
 
             
IVb klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV verslas ir vadyba B
 
 
 
           
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
 
 
 
IV verslas ir vadyba A
               
 
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV matematika A 1 srautas
 
 
             
IV istorija A
       
 
       
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
 
             
IV biologija B
           
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV biologija B
 
 
             
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
 
             
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 4 srautas
                 
13:15-14:00 IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV matematika A 1 srautas
 
               
IV etika
 
               
IV matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
14:10-14:55  
 
 
 
 
 
IV sportiniai šokiai
 
 
             
IV istorija A
   
 
           
IV sportiniai šokiai
 
 
 
           
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai