Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8 d.


Malvicas Edvinas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
 
 
 
           
IV geografija B
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba modulis samprotavimo įgūdžiams gilinti
   
 
           
IV verslas ir vadyba A
   
 
 
         
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 3 srautas
     
 
 
       
IVa klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV anglų kalba 3 srautas
   
 
 
         
IV informatika B
                 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba A
                 
IV kūno kultūra
 
               
11:05-11:50 IV biologija B
             
 
 
IV anglų kalba 3 srautas
   
 
 
         
IV istorija A
 
 
             
IV biologija B
           
 
 
 
 
 
 
12:10-12:55 IV geografija B
 
     
 
       
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
 
 
 
IV kūno kultūra
 
               
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
13:15-14:00 IV etika
     
 
         
IV matematika B
 
               
IV anglų kalba 3 srautas
     
 
 
       
IV matematika B
 
               
 
 
 
14:10-14:55 IV istorija A
         
 
     
IV istorija A
 
 
             
 
 
 
IV istorija A
   
 
           
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 04/02/2021 18:38

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai