Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

2021–2022 M. M.

 NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS (NŠ)

 

Būrelio   pavadinimas

Būrelio vadovas

„Mokomės   savivaldos”

G. Jakaitė

Krepšinio   būrelis, I kl.

T.   Papievis

Sveikos gyvensenos ugdymas per judriuosius   žaidimus, I kl.

T.   Papievis

Merginų choras

J. Surblienė

,,Ateities   inžinerija (STEM)”

R. Rimkevičius

Šokių būrelis

A. Papievienė

Lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblis

J.   Surblienė

„Piešimas“

G.   Našlėnas

„Kartoninis   stendinis modeliavimas“

E.   Venckauskas

Tinklinis   (merginos), II kl.

V.   Čekanauskas

Tinklinis   (vaikinams), II kl.

V.   Čekanauskas

,,Ateities   inžinerija su VGTU (Biomedicina)“

R.   Kundrotienė

,,Ateities   inžinerija (STEM)”

R. Rimkevičius

Šokių   ir gimnastikos būrelis

A. Papievienė

,,Skaičiuok.   Mąstyk. Kurk.“

D.   Bendikienė

,,Ateities   inžinerija su VGTU (Aplinkosauga)“

R.   Kundrotienė

„Akademinis   piešimas“

G.   Našlėnas

Krepšinio   būrelis, III kl.

V.   Marcinkevičius

Tinklinio   būrelis, III kl.

V.   Marcinkevičius

Krepšinio   būrelis, IV kl.

V.   Marcinkevičius

Tinklinio   būrelis, IV kl.

V.   Marcinkevičius

Gimnazijos istorijos puslapiai

D. Žurkauskienė

Projektinė veikla

Projekto   pavadinimas

Vadovas

Tarptautinė programa The Duke of   Edinburgh‘s International Award

R.   Jankauskaitė, G. Žemaitis

,,Junior   Achievement TITAN“ (Kompiuterinė verslo modeliavimo programa)

N.   Ruginienė

,,Verslumo   skatinimas” (Jaunoji bendrovė)

N.   Ruginienė

,,Išmanūs   namai” su „MARS Lietuva”

R.   Kundrotienė

Įvadas   į brandos darbą (referato rašymas)

B.   Dotienė

Ateities inžinerija ,,Darni gyvenamoji aplinka”

J.   Venckauskienė

„Tinklalapio (STEM TEMA) ir   „YouTube“ kanalo kūrimas ir administravimas“

R.   Rimkevičius

„Geros   savijautos įgūdžiai: atrask, pažink, augink“

R.   Jankauskaitė, R. Lukošienė

 

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Mockienė

2021-09-03