Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

DIREKTORĖS ONOS STURONIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS 

IŠSILAVINIMAS

Institucija,  mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis  ar gautas diplomas:

Klaipėdos universitetas, 2003

Bakalauro diplomas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis   laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija

Šiaulių universitetas, 2005

Magistro diplomas, socialinio darbo magistro   kvalifikacinis laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki

Darbovietė

Pareigos

1999–2008

Baltrušaičių pagrindinė mokykla

Pynimo iš vytelių būrelio vadovė, bibliotekininkė, soc.   pedagogė

2007–2008

Tauragės moksleivių kūrybos centras

Bendravimo meno būrelio vadovė

2008–2008

LR Seimo   kanceliarija

LR Seimo nario   padėjėja

2008–2011

Tauragės profesinio   rengimo centras

Papildomo ugdymo   mokytoja, grupių vadovė

2009–2019

Tauragės   suaugusiųjų mokymo centras

Direktoriaus   pavaduotoja ugdymui, etikos, pilietinio ugdymo ir ekonomikos mokytoja;

  

2011-12-22 – 2019-07-04 – Tauragės suaugusiųjų mokymo centro   direktorė

Nuo 2019 m. rugpjūčio   1 d.

Gargždų   ,,Vaivorykštės“ gimnazija

Gargždų   ,,Vaivorykštės“ gimnazijos direktorė 

 

Gimtoji kalba(-os) – lietuvių kalba.
Užsienio kalbos: rusų kalba, anglų kalba.

KITA
Socialinio emocinio ugdymo konsultantė (2020 m.).
Kelionių vadovo pažymėjimas (2009 m.).
Gido pažymėjimas (2009 m.). 

 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI NIJOLĖS BALČIKONYTĖS  GYVENIMO APRAŠYMAS


IŠSILAVINIMAS 

Institucija,   mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis   ar gautas diplomas

VVU, 1977–1982

Lietuvių kalba ir literatūra, klasikinė   filologija, filologo, dėstytojo kvalifikacija 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki

Darbovietė

Pareigos

Nuo 1988

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių, lotynų   kalbų mokytoja

1986–1988

Gargždų 2-oji vid.   mokykla (dab. Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla)

Lietuvių kalbos   mokytoja

1982–1986

Vilniaus 18-oji   vid. mokykla (dab. Antakalnio gimnazija)

Lietuvių kalbos   mokytoja 

KVALIFIKACIJA

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – pirmoji.

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos ir lotynų kalbos mokytoja metodininkė.

Gimtoji kalba(-os) – lietuvių kalba.

Užsienio kalbos: rusų kalba, anglų kalba.

KITA

Nuo 2003 metų NMVA bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintoja. Kvalifikacija – kuruojančioji vertintoja.

Anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimas, UAB „Eurolingvija“ (2019). DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI DANUTĖS MOCKIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS 


IŠSILAVINIMAS

Institucija,   mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas

Vilniaus valstybinio   pedagoginio instituto istorijos ir pedagogikos fakultetas, 1982

Istorijos ir visuomenės mokslo ir auklėjamojo darbo   metodininko kvalifikacija 

PROFESINĖ PATIRTIS

Data: nuo–iki

Darbovietė

Pareigos

Nuo 1995

Gargždų „Vaivorykštės”   gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja   ugdymui, istorijos mokytoja

1990

Gargždų 3-ioji vidurinė   mokykla (dab. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija)

Istorijos mokytoja

1989–1990

Gargždų „Kranto“ vidurinė   mokykla

Direktoriaus pavaduotoja   ugdymui

1987–1989

Plungės statybos technikumas

Visuomenės ir politologijos   dėstytoja

1983–1987

Plungės 1-oji vidurinė   mokykla

Istorijos mokytoja

1982–1983  

Plungės r. Gegrėnų   pagrindinė mokykla

Istorijos mokytoja,   direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

KVALIFIKACIJA

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antroji.

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – istorijos vyresnioji mokytoja.

Gimtoji kalba(-os) – lietuvių kalba.

Užsienio kalbos: rusų kalba, prancūzų kalba.

KITA

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos akreditavimo ekspertė (nuo 2005 m.).


VIOLETOS LIUKSIENĖS GYVENIMO APRAŠYMAS 


IŠSILAVINIMAS

Institucija,   mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis   ar gautas diplomas

LŽŪU, 2001

Bakalauro diplomas, ekonomika

Klaipėdos universitetas, 2003

Bakalauro diplomas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis   laipsnis

Klaipėdos universitetas, 2003

Bakalauro diplomas, IT bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

PROFESINĖ PATIRTIS

Data: nuo–iki

Darbovietė

Pareigos

1999–2006

Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Informacinių technologijų mokytoja

2006–2009

UAB „Nidulus Real Estate“, Klaipėda

Personalo direktorė

Nuo 2009

Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla

Informacinių technologijų mokytoja

Nuo 2019

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Informacinių technologijų mokytoja 

KVALIFIKCIJA

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Gimtoji kalba(-os) – lietuvių kalba.

Užsienio kalbos: rusų kalba, anglų kalba, vokiečių kalba. 

ILMOS AGAJAN GYVENIMO APRAŠYMAS

IŠSILAVINIMAS

Institucija, mokymosi   laikotarpis

Suteiktas   laipsnis   ar gautas diplomas

Vilniaus pedagoginis   universitetas, 1996 m.

Bakalauro diplomas, bendrojo   lavinimo mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Klaipėdos universitetas, 1998 m.

Bakalauro diplomas,   edukologijos bakalauro kvalifikacinis   laipsnis ir bendrojo   lavinimo mokyklos etikos mokytojo profesinė kategorija

 PROFESINĖ PATIRTIS

Data:   nuo–iki

Darbovietė

Pareigos

1987–1994 m.

Gargždų 2-oji vidurinė mokykla

Rusų kalbos ir literatūros   mokytoja

Nuo 1994 m.

Gargždų „Vaivorykštės“   gimnazija

Etikos, rusų kalbos   mokytoja 

 KVALIFIKCIJA

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – etikos mokytoja ekspertė, rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Gimtoji kalba(-os) – lietuvių kalba.

Užsienio kalbos: rusų kalba, anglų kalba.