Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

SVETAINĖS STRUKTŪRA

Naujienos
Apie gimnaziją
Istorija
Vizija, Misija
Atributika
Pasuolė
Struktūra ir kontaktai
Valdymo struktūros schema
Įstaigos vadovas, pavaduotojai
Įstaigos vadovo priėmimo valandos.
Darbuotojai, pareigybės:
Pedagoginiai darbuotojai
Nepedagoginiai darbuotojai
Gimnazijos priimamojo darbo grafikas, kontaktiniai duomenys
Darbo grupės, komisijos
Vaiko gerovės komisija
Pedagogų atestacijos komisija
Svetainės struktūra
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Neformalusis vaikų švietimas
Brandos egzaminai
Valstybinės kalbos kvalifikavimo ir LR Konstitucijos egzaminai
Veiklos įsivertinimas
Mokinių priėmimas
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai (pasiekimai, padėkos)
Kiti pasiekimai
Mokinių pažanga ir pasiekimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Transportas
Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos
Laisvos darbo vietos
Paslaugos
Pagalba mokiniui
Psichologas
Socialinis pedagogas
Specialusis pedagogas
VSP specialistas
Pavėžėjimas
Maitinimas
Ugdymas karjerai
Biblioteka
Muziejus
Asmens duomenų apsauga