Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Adresas

1.

Audronė Bertulienė

Vyr. buhalterė

2.

Liucija Budienė

Sekretorė

3.

Justinas Gedvilas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

6.

Rima Malakauskienė

Vyr. virėja

7.

Tomas Pakamorė

Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius

9.

Vaida Žlibinienė

VSP specialistė