Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Socialinis pedagogas

 

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Jankauskaitė, 1 aukštas, 123 kab.

Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Pirmadienis

8–14.30 val.

Antradienis

8–13 val.

Ketvirtadienis

8–13 val.

Penktadienis

8–12 val.

Vyr. socialinė pedagogė Kristina Klenauskienė, 1 aukštas, 112 kab.

Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Antradienis

8–14 val.

Trečiadienis

8–15 val.

Ketvirtadienis

12–15 val.

 

Veiklos sritys:

  • Vertina socialinės pedagoginės      pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais gimnazijos specialistais, dalykų      mokytojais, Gimnazijos vaiko gerovės komisija (VGK).
  • Dalyvauja sprendžiant krizinius      atvejus ir socialinių įgūdžių problemas gimnazijoje.
  • Konsultuoja mokinius, jų tėvus      (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių      problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės      pedagoginės pagalbos teikimo, pozityviosios socializacijos klausimais.
  • Inicijuoja ir      įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos      VGK ir savivaldos grupėmis.
  • Bendradarbiauja su klasių      vadovais, dalykų mokytojais, kitais specialistais, administracija,      socialiniais partneriais sprendžiant mokinių socialines ir pedagogines      problemas.

 

KREIPKIS, JEI:

nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti tinkamiausių sprendimų ar tiesiog pabūti kartu… Jeigu kyla sunkumų gimnazijoje ir nori apie tai pasikalbėti… O gal turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius ar kitą prevencinę – šviečiamąją veiklą?

Žinome, kad kiekvienas esate savitas ir nepakartojamas...

Priimame Jus tokius, kokie esate...

Neteisiame ir nesmerkiame, juk visi galime suklysti...

Pasikalbėkime ir kartu paieškokime iškilusių sunkumų įveikimo būdų...