Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gimnazijos vizija

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos vizija – atvira visuomenei, mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimų, pilietinio ugdymo ir vertybinių nuostatų puoselėjimu, besimokanti bendradarbiaujant ir turinti aukštus akademinius rodiklius.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos misija – teikti kokybišką pagrindinį (II dalies) ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti dorus, kūrybingus ir kritiškai mąstančius, gebančius mokytis visą gyvenimą Lietuvos piliečius.

Vertybės – pilietiškumas ir pasidalytoji lyderystė, dora ir atsakingumas, pagarba ir tolerancija, kūrybiškumas ir veiklumas, kritinis mąstymas ir poreikis saviugdai.