Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

Gimnazijos UP 2021–2022 m. m.
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m..pdf (17.47MB)
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m.
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m..pdf (17.47MB)
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m.
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m..pdf (767.35KB)
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m.
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m..pdf (767.35KB)


GIMNAZIJOS METINĖS VEIKLOS PLANAS

Gimnazijos 2021 metų veiklos planas
Gimnazijos 2021 m. veiklos planas.doc (266KB)
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas
Gimnazijos 2021 m. veiklos planas.doc (266KB)

GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS

Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas
Gimnazijos strateginis planas.pdf (12.62MB)
Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas
Gimnazijos strateginis planas.pdf (12.62MB)


SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMA

Sveikatos stiprinimo programa
Sveikatos stiprinimo programa.pdf (799.16KB)
Sveikatos stiprinimo programa
Sveikatos stiprinimo programa.pdf (799.16KB)
Dėl veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas
V1-180.pdf (1.06MB)
Dėl veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas
V1-180.pdf (1.06MB)
Dėl asmens higienos
Dėl asmens higienos.pdf (4.11MB)
Dėl asmens higienos
Dėl asmens higienos.pdf (4.11MB)
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą.pdf (4.11MB)
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą.pdf (4.11MB)
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo.pdf (4.11MB)
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo.pdf (4.11MB)
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.pdf (4.11MB)
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.pdf (4.11MB)


GIMNAZIJOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIOS TVARKOS

Dėl mokinių testavimo savikontrolės greitaisiais sars-cov-2 antigeno testais
testavimo tvarka.pdf (4.94MB)
Dėl mokinių testavimo savikontrolės greitaisiais sars-cov-2 antigeno testais
testavimo tvarka.pdf (4.94MB)
Dėl mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos
Dėl mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos.doc (63KB)
Dėl mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos
Dėl mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos.doc (63KB)
Dėl pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu
Dėl pagrindinio (2 dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu.doc (44KB)
Dėl pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu
Dėl pagrindinio (2 dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu.doc (44KB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Dėl pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
Dėl lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos.pdf (2.66MB)
Dėl pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
Dėl lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos.pdf (2.66MB)

GIMNAZIJOS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Mėnesio veiklos planas
Sausis.pdf (1.7MB)
Mėnesio veiklos planas
Sausis.pdf (1.7MB)

GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės.pdf (10.13MB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės.pdf (10.13MB)


KITI DOKUMENTAI

Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno nuostatai.pdf (3.16MB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno nuostatai.pdf (3.16MB)
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Klaipedos rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklu mokiniu pamoku ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprasas.pdf (1.16MB)
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Klaipedos rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklu mokiniu pamoku ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprasas.pdf (1.16MB)
Įsakymas ,,Dėl tvarkos aprašo 6.1., 6.3., 12,5 papunkčių pakeitimo“
Įsakymas ,,Dėl tvarkos aprašo 6.1., 6.3., 12,5 papunkčių pakeitimo.pdf (306.26KB)
Įsakymas ,,Dėl tvarkos aprašo 6.1., 6.3., 12,5 papunkčių pakeitimo“
Įsakymas ,,Dėl tvarkos aprašo 6.1., 6.3., 12,5 papunkčių pakeitimo.pdf (306.26KB)
LR įstaigų adresų sąrašas
Įstaigų sąrašas_2020-04-10.docx (52.22KB)
LR įstaigų adresų sąrašas
Įstaigų sąrašas_2020-04-10.docx (52.22KB)


PAGALBA MOKINIUI 
Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
V1-200.pdf (1.28MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
V1-200.pdf (1.28MB)
Dėl pagalbos mokiniui teikimo
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Dėl pagalbos mokiniui teikimo
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Dėl socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo
264.pdf (931.2KB)
Dėl socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo
264.pdf (931.2KB)
Dėl krizių valdymo
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2018.pdf (3.53MB)
Dėl krizių valdymo
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2018.pdf (3.53MB)

KITOS TVARKOS

Dėl budėjimo.pdf (623.77KB)
Dėl budėjimo.pdf (623.77KB)
Dėl mokymo ir mokymosi turinio planavimo
Dėl mokymo ir mokymosi turinio planavimo.doc (208.5KB)
Dėl mokymo ir mokymosi turinio planavimo
Dėl mokymo ir mokymosi turinio planavimo.doc (208.5KB)
Dėl kasdienės veiklos planavimo
Dėl kasdienės veiklos planavimo.pdf (607.08KB)
Dėl kasdienės veiklos planavimo
Dėl kasdienės veiklos planavimo.pdf (607.08KB)
Dėl profesinio tobulėjimo
Dėl profesinio tobulėjimo.pdf (1.48MB)
Dėl profesinio tobulėjimo
Dėl profesinio tobulėjimo.pdf (1.48MB)
Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Dėl mokytojų ir mokinių skatinimo
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Dėl mokytojų ir mokinių skatinimo
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Dėl socialinės veiklos organizavimo
V1-278.pdf (1.28MB)
Dėl socialinės veiklos organizavimo
V1-278.pdf (1.28MB)