Gargzdu ,,Vaivorykstes'' gimnazija, 2 pusmetis, nuo sausio 28


Cirtautaitė Agnetė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
08:55-09:40 IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV dailė B
 
 
             
IV istorija B
 
 
             
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IVa klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV dailė A
     
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
11:00-11:45 IV informacinės technologijos A/B
 
 
             
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV istorija B
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV dailė B
 
 
             
 
 
 
III aerobika
 
 
             
13:05-13:50 IV etika
 
 
             
IV aerobika
   
 
 
         
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
 
 
 
IV dailė A
 
           
 
14:00-14:45 IV lietuvių kalba modulis rašinio įgūdžiams
 
 
 
           
 
 
 
IV biologija B
 
 
             
 
 
 
IV biologija B
 
 
             
14:55-15:40  
 
 
 
 
 
IV tekstilė ir apranga B
 
 
             
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 31/01/2019 20:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai