2c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IIc fizika
 
 
IIc chemija
 
 
IIc dailė
 
 
IIc istorija
 
 
IIc lietuvių kalba
 
 
08:55-09:40 IIc kūno kultūra
 
 
IIc anglų kalba
   
   
IIc anglų kalba
 
   
IIc chemija
 
 
IIc SEU
 
 
09:50-10:35 IIc istorija
 
 
IIc biologija
 
 
IIc matematika
 
 
IIc matematika
 
 
IIc pilietiškumo pagrindai
 
 
11:05-11:50 IIc anglų kalba
   
   
IIc rusų kalba
   
   
IIc geografija
 
 
IIc kūno kultūra
 
 
IIc ekonomika
 
 
12:10-12:55 IIc lietuvių kalba
 
 
IIc muzika
 
 
IIc lietuvių kalba
 
 
IIc fizika
 
 
IIc technologijos
   
   
13:15-14:00 IIc lietuvių kalba
 
 
IIc matematika
 
 
IIc informacinės technologijos
   
   
IIc rusų kalba
   
   
IIc etika
 
 
14:10-14:55 IIc matematika
 
 
IIc lietuvių kalba
 
 
 
 
 
 
 
 
2c žmogaus sauga
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.18 20:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai