Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Valaitytė Aurelija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
301
Rasa Rusteikienė
 
 
 
III rusų kalba
Lidija Vaitkienė
311
III istorija B
Ingrida Jančauskienė
 
08:55-09:40 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III istorija B
Ingrida Jančauskienė
(08:55-09:40) 305
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(08:55-09:40) 303
III psichologija
Rūta Lukošienė
(08:55-09:40) 311
IIIb klasės valandėlė
Ilma Agajan
317
09:50-10:35  
 
 
III etika
Ilma Agajan
(09:50-10:35) 306
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(09:50-10:35) 303
III dailė B
110
Rita Batečko
III biologija B
Jolita Višinskienė
220
11:05-11:50 III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
3 sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
III matematika B
Aldona Matulaitienė
(11:05-11:50) 305
III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(12:10-12:55) 301
III dailė B
Rita Batečko
317
3 sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III fotografija
Gintautas Našlėnas
(12:10-12:55) 317
 
 
 
13:15-14:00 III programavimas A
Regina Šukienė
312
III biologija B
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
III matematika B
318
Aldona Matulaitienė
14:10-14:55 III matematika B
Aldona Matulaitienė
(14:10-14:55) 303
III lietuvių kalba A 6 srautas
301
Rasa Rusteikienė
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
III rusų kalba
306
Lidija Vaitkienė
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai