Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Šlepetis Osvaldas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 2 srautas
318
Rūta Laučienė
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III matematika A 2 srautas
303
Rūta Laučienė
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
08:55-09:40 III matematika A 2 srautas
318
Rūta Laučienė
 
 
 
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III informacinės technologijos B
Regina Šukienė
312
IIIf klasės valandėlė
Anželina Papievienė
 
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(09:50-10:35) 317
III matematika A 2 srautas
Rūta Laučienė
(09:50-10:35) 303
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(11:05-11:50) 317
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
12:10-12:55 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III lietuvių kalba A 7 srautas
318
Nerija Valinčienė
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III lietuvių kalba A 7 srautas
302
Nerija Valinčienė
13:15-14:00 III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III etika
Ilma Agajan
303 305
III lietuvių kalba A 7 srautas
306
Nerija Valinčienė
III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(13:15-14:00) 303
III matematika A 2 srautas
306
Rūta Laučienė
14:10-14:55 III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
III programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
 
 
 
15:05-15:50 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai