Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Pakštytė Eglė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
301
Rasa Rusteikienė
III matematika A 5 srautas
305
Aldona Matulaitienė
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
08:55-09:40 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(08:55-09:40) 311
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(08:55-09:40) 303
III informacinės technologijos B
Regina Šukienė
312
IIIf klasės valandėlė
Anželina Papievienė
 
09:50-10:35 III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(09:50-10:35) 303
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(09:50-10:35) 303
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
11:05-11:50 III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(11:05-11:50) 303
 
 
 
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
III etika
Ilma Agajan
(11:05-11:50) 318
 
 
 
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(12:10-12:55) 301
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(12:10-12:55) 303
III matematika A 5 srautas
318
Aldona Matulaitienė
13:15-14:00 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
III matematika A 5 srautas
319
Aldona Matulaitienė
 
 
 
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
14:10-14:55 III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) 105
III lietuvių kalba A 6 srautas
301
Rasa Rusteikienė
III prancūzų kalba
Nijolė Ruginienė
309a
III prancūzų kalba
Nijolė Ruginienė
309a
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) Sporto salė
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
III programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai