Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Kamandulis Robertas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III istorija B
Ingrida Jančauskienė
(08:00-08:45) 305
III matematika A 3 srautas
302
Giedrius Žemaitis
III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
III matematika A 3 srautas
303
Giedrius Žemaitis
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
IIIf klasės valandėlė
Anželina Papievienė
 
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(09:50-10:35) 317
III matematika A 3 srautas
311
Giedrius Žemaitis
 
 
 
 
 
 
III istorija B
Ingrida Jančauskienė
(09:50-10:35) 305
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(11:05-11:50) 317
 
 
 
 
 
 
III matematika A 3 srautas
Giedrius Žemaitis
(11:05-11:50) 306
III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
12:10-12:55 III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III lietuvių kalba A 7 srautas
318
Nerija Valinčienė
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
III lietuvių kalba A 7 srautas
302
Nerija Valinčienė
13:15-14:00 III fizika B
Rimantas Raudys
311
III etika
Ilma Agajan
303 305
III lietuvių kalba A 7 srautas
306
Nerija Valinčienė
III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(13:15-14:00) 303
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
14:10-14:55  
 
 
III fizika B
Rimantas Raudys
311
 
 
 
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) Sporto salė
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) Sporto salė
15:05-15:50 III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai