Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Bernotas Ovidijus
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 6 srautas
301
Rasa Rusteikienė
III matematika A 3 srautas
302
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III matematika A 3 srautas
303
Giedrius Žemaitis
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(08:55-09:40) 303
 
 
 
IIIf klasės valandėlė
Anželina Papievienė
 
09:50-10:35 III programavimas A
Regina Šukienė
312
III matematika A 3 srautas
311
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(09:50-10:35) 303
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
11:05-11:50 III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
III matematika A 3 srautas
Giedrius Žemaitis
(11:05-11:50) 306
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(12:10-12:55) 301
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III lietuvių kalba A 6 srautas
Rasa Rusteikienė
(12:10-12:55) 303
III etika
Ilma Agajan
304a
13:15-14:00 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III anglų kalba 1 srautas
Asta Jonauskienė
304
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
14:10-14:55 III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III lietuvių kalba A 6 srautas
301
Rasa Rusteikienė
III programavimas A
Regina Šukienė
312
3 sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai