Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Naumeckytė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(08:00-08:45) 317
 
 
 
III lietuvių kalba A 5 srautas
306
Nerija Valinčienė
III teisė
Rosita Jankauskaitė
(08:00-08:45) 313
III lietuvių kalba A 5 srautas
302
Nerija Valinčienė
08:55-09:40  
 
 
 
 
 
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
IIIe klasės valandėlė
Jolita Višinskienė
302
09:50-10:35  
 
 
III lietuvių kalba A 5 srautas
318
Nerija Valinčienė
III lietuvių kalba A 5 srautas
306
Nerija Valinčienė
III dailė B
110
Rita Batečko
III aerobika
Anželina Papievienė
Aktų salė
11:05-11:50 III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
III lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
318
III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
III matematika B
Aldona Matulaitienė
(11:05-11:50) 305
III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
12:10-12:55 III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III dailė B
Rita Batečko
317
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III etika
Ilma Agajan
304a
13:15-14:00 III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
III anglų kalba 11 srautas
Laima Rimkienė
309
III matematika B
318
Aldona Matulaitienė
14:10-14:55 III matematika B
Aldona Matulaitienė
(14:10-14:55) 303
IV aerobika
Anželina Papievienė
Aktų salė
III rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas
Giedrė Poškienė
316
III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai