Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Šerlinskis Tautvydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
III teisė
Rosita Jankauskaitė
(08:00-08:45) 304
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(08:00-08:45) 319
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(08:00-08:45) 319
08:55-09:40 III lietuvių kalba A 4 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 4 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(08:55-09:40) 319
III informacinės technologijos B
Regina Šukienė
312
IIId klasės valandėlė
Rosita Jankauskaitė
303
09:50-10:35 III matematika A 4 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(09:50-10:35) 319
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(09:50-10:35) Sporto salė
11:05-11:50 III matematika A 4 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III etika
Ilma Agajan
(11:05-11:50) 318
 
 
 
12:10-12:55 III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III matematika A 4 srautas
305
Giedrius Žemaitis
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III matematika A 4 srautas
319
Giedrius Žemaitis
13:15-14:00 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
III matematika A 4 srautas
318
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III matematika A 4 srautas
319
Giedrius Žemaitis
14:10-14:55  
 
 
 
 
 
III programavimas A
Regina Šukienė
312
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) Sporto salė
 
 
 
15:05-15:50 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
III programavimo pagrindai A
Regina Šukienė
312
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai