Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Mockutė Gabija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
III teisė
Rosita Jankauskaitė
(08:00-08:45) 304
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(08:00-08:45) 319
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(08:00-08:45) 319
08:55-09:40 III lietuvių kalba A 4 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 4 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(08:55-09:40) 319
III psichologija
Rūta Lukošienė
(08:55-09:40) 311
IIId klasės valandėlė
Rosita Jankauskaitė
303
09:50-10:35 III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III lietuvių kalba A 4 srautas
Vidas Vaitkus
(09:50-10:35) 319
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(09:50-10:35) Sporto salė
11:05-11:50 III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III matematika B
Aldona Matulaitienė
(11:05-11:50) 305
III etika
Ilma Agajan
318
12:10-12:55 III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(12:10-12:55) Sporto salė
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
 
 
 
13:15-14:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III matematika B
318
Aldona Matulaitienė
14:10-14:55 III matematika B
Aldona Matulaitienė
(14:10-14:55) 303
 
 
 
 
 
 
III elektroninė leidyba A
Violeta Liuksienė
313
 
 
 
15:05-15:50 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
III elektroninė leidyba A
Violeta Liuksienė
313
III ekonomikos pagrindai
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai