Venckutė Samanta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III lietuvių kalba A 3 srautas
   
 
 
         
III teisė
 
       
 
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
III geografija B
 
 
             
 
 
 
08:55-09:40 III matematika A 6 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
III biologija A
 
 
 
           
III matematika A 6 srautas
 
               
IIIc klasės valandėlė
           
 
 
 
09:50-10:35 III matematika A 6 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
11:05-11:50  
 
 
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
 
 
 
III sportiniai šokiai
           
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
12:10-12:55 III chemija A
 
 
             
III matematika A 6 srautas
 
 
             
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
13:15-14:00 III biologija A
         
 
 
   
III etika
 
   
           
III matematika A 6 srautas
 
               
III biologija A
     
 
 
       
III matematika A 6 srautas
 
 
             
14:10-14:55 III sportiniai šokiai
     
 
 
       
III verslas ir vadyba A
               
 
III chemija A
 
 
 
           
III chemija A
 
 
 
           
III verslas ir vadyba A
 
 
             
15:05-15:50 III geografija B
                 
 
 
 
III chemijos modulis
 
 
 
           
III verslas ir vadyba A
     
 
 
       
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.18 20:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai