Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Cirtautas Julius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III matematika A 3 srautas
302
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III matematika A 3 srautas
303
Giedrius Žemaitis
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III etika
Ilma Agajan
(08:55-09:40) 319
IIIc klasės valandėlė
Giedrė Poškienė
316
09:50-10:35  
 
 
III matematika A 3 srautas
311
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
III matematika A 3 srautas
Giedrius Žemaitis
(11:05-11:50) 306
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
12:10-12:55 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(12:10-12:55) Sporto salė
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(12:10-12:55) Sporto salė
13:15-14:00 III programavimas A
Regina Šukienė
312
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
14:10-14:55 III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
III programavimas A
Regina Šukienė
312
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) Sporto salė
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
III ekonomikos pagrindai
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai