Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Uosytė Viktorija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
III lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
08:55-09:40 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
III informacinės technologijos B
Regina Šukienė
312
IIIb klasės valandėlė
Ilma Agajan
317
09:50-10:35 III matematika A 1 srautas
318
Rūta Laučienė
III lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
11:05-11:50 III matematika A 1 srautas
318
Rūta Laučienė
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III matematika A 1 srautas
Rūta Laučienė
(11:05-11:50) 302
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
12:10-12:55 III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
III matematika A 1 srautas
Rūta Laučienė
(12:10-12:55) 303
III anglų kalba 6 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
III matematika A 1 srautas
306
Rūta Laučienė
13:15-14:00 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III etika
Ilma Agajan
303 305
III matematika A 1 srautas
304a
Rūta Laučienė
 
 
 
III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
14:10-14:55 III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
15:05-15:50  
 
 
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III chemijos modulis
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai