Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Pociūtė Smiltė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III matematika A 3 srautas
302
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III matematika A 3 srautas
303
Giedrius Žemaitis
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
306
Giedrius Žemaitis
 
 
 
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III psichologija
Rūta Lukošienė
(08:55-09:40) 311
IIIb klasės valandėlė
Ilma Agajan
317
09:50-10:35 III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III matematika A 3 srautas
311
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
III matematika A 3 srautas
Giedrius Žemaitis
(11:05-11:50) 306
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
12:10-12:55 III etika
Ilma Agajan
(12:10-12:55) 319
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(12:10-12:55) Sporto salė
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(12:10-12:55) Sporto salė
13:15-14:00 III programavimas A
Regina Šukienė
312
III anglų kalba 3 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
III lietuvių kalba A 2 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
14:10-14:55 III istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
III tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
(15:05-15:50) 318
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
III tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
() 318
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai