Girgždys Ignas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 2 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
III matematika A 2 srautas
 
 
             
III braižyba
 
 
             
III anglų kalba 5 srautas
 
 
             
08:55-09:40 III matematika A 2 srautas
 
 
             
 
 
 
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
III matematika A 2 srautas
 
               
IIIb klasės valandėlė
     
 
 
       
09:50-10:35 III programavimas A
 
 
             
III matematika A 2 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
III dailė B
     
 
 
       
III kūno kultūra
     
 
         
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
 
           
 
 
 
III anglų kalba 5 srautas
 
 
             
III anglų kalba 5 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
12:10-12:55 III fizika A
         
 
 
   
III fizika A
   
 
 
         
III fizika A
 
 
 
           
 
 
 
III etika
 
 
             
13:15-14:00 III kūno kultūra
 
               
III anglų kalba 5 srautas
 
 
             
 
 
 
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
III matematika A 2 srautas
 
 
             
14:10-14:55  
 
 
 
 
 
III geografija B
     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
15:05-15:50 III geografija B
                 
 
 
 
III programavimas A
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.18 20:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai