Stumylaitė Neda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 3 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 6 srautas
 
 
             
III matematika A 3 srautas
 
 
             
III teisė
   
 
           
III matematika A 3 srautas
 
 
             
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
 
 
             
III biologija A
               
 
IIId klasės valandėlė
       
 
       
09:50-10:35 III biologija A
 
 
 
           
III matematika A 3 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 6 srautas
 
 
             
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
11:05-11:50 III verslas ir vadyba B
           
 
 
 
III istorija A
 
 
 
           
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III matematika A 3 srautas
 
               
III verslas ir vadyba A
                 
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 6 srautas
 
               
III kūno kultūra
 
 
             
III biologija A
 
 
             
III lietuvių kalba A 6 srautas
 
               
III etika
 
 
             
13:15-14:00 III programavimas A
 
 
             
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III istorija A
 
 
             
III istorija A
       
 
 
     
 
 
 
14:10-14:55 III istorija A
 
 
             
III lietuvių kalba A 6 srautas
 
 
 
           
 
 
 
III istorija A modulis
 
 
           
III kūno kultūra
   
 
           
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.18 20:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai