Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Girtas Simas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III matematika A 2 srautas
318
Rūta Laučienė
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III matematika A 2 srautas
303
Rūta Laučienė
III braižyba
Gintautas Našlėnas
(08:00-08:45) 317
 
 
 
08:55-09:40 III matematika A 2 srautas
318
Rūta Laučienė
III istorija B
Ingrida Jančauskienė
(08:55-09:40) 305
 
 
 
III matematika A 2 srautas
Rūta Laučienė
(08:55-09:40) 303
IIIb klasės valandėlė
Ilma Agajan
317
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(09:50-10:35) 317
III matematika A 2 srautas
Rūta Laučienė
(09:50-10:35) 303
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III informacinės technologijos B
Regina Šukienė
312
III istorija B
Ingrida Jančauskienė
(09:50-10:35) 305
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(11:05-11:50) 317
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III etika
Ilma Agajan
(11:05-11:50) 318
 
 
 
12:10-12:55 III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III lietuvių kalba A 7 srautas
318
Nerija Valinčienė
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
III lietuvių kalba A 7 srautas
302
Nerija Valinčienė
13:15-14:00 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
III lietuvių kalba A 7 srautas
306
Nerija Valinčienė
III lietuvių kalba A 7 srautas
Nerija Valinčienė
(13:15-14:00) 303
III matematika A 2 srautas
306
Rūta Laučienė
14:10-14:55 III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) 105
III matematikos modulis
Rūta Laučienė
(14:10-14:55) 302
III programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(14:10-14:55) Sporto salė
15:05-15:50  
 
 
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III fizikos modulis
Romanas Rimkevičius
213
III programavimo pagrindai A
Regina Šukienė
312
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai