Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Rudgalvytė Rugilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III dailė B
Rita Batečko
317
III matematika A 5 srautas
305
Aldona Matulaitienė
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
08:55-09:40 III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(08:55-09:40) 311
 
 
 
III etika
Ilma Agajan
(08:55-09:40) 319
IIIa klasės valandėlė
Vidas Vaitkus
319
09:50-10:35 III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(09:50-10:35) 303
III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(09:50-10:35) 319
III dailė B
110
Rita Batečko
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(09:50-10:35) Sporto salė
11:05-11:50 III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(11:05-11:50) 303
III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(11:05-11:50) 319
III anglų kalba 8 srautas
Inga Ulonienė
308
12:10-12:55 III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
III kūno kultūra
Valentas Marcinkevičius
(12:10-12:55) Sporto salė
III anglų kalba 8 srautas
Inga Ulonienė
308
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(12:10-12:55) 319
III matematika A 5 srautas
318
Aldona Matulaitienė
13:15-14:00 III anglų kalba 8 srautas
Inga Ulonienė
308
III anglų kalba 8 srautas
Inga Ulonienė
308
III matematika A 5 srautas
319
Aldona Matulaitienė
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
14:10-14:55  
 
 
 
 
 
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
15:05-15:50 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
III teatras
Rasa Rusteikienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
III teatras
Rasa Rusteikienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai