Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Jurkutė Milė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
IIIa klasės valandėlė
Vidas Vaitkus
319
09:50-10:35 III matematika A 4 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(09:50-10:35) 319
III dailė A
Gintautas Našlėnas
(09:50-10:35) 317
 
 
 
11:05-11:50 III matematika A 4 srautas
306
Giedrius Žemaitis
III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(11:05-11:50) 319
 
 
 
12:10-12:55 III anglų kalba 7 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
III matematika A 4 srautas
305
Giedrius Žemaitis
3 sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(12:10-12:55) 319
III matematika A 4 srautas
319
Giedrius Žemaitis
13:15-14:00 III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III etika
Ilma Agajan
303 305
III matematika A 4 srautas
318
Giedrius Žemaitis
III biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III matematika A 4 srautas
319
Giedrius Žemaitis
14:10-14:55 III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III psichologija
Rūta Lukošienė
(14:10-14:55) 306
III geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
III dailė A
Gintautas Našlėnas
(14:10-14:55) 317
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai