Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Jankauskas Rokas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
III matematika A 5 srautas
305
Aldona Matulaitienė
 
 
 
III informacinės technologijos B
Regina Šukienė
312
08:55-09:40 III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(08:55-09:40) 311
 
 
 
III etika
Ilma Agajan
(08:55-09:40) 319
IIIa klasės valandėlė
Vidas Vaitkus
319
09:50-10:35 III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(09:50-10:35) 303
III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(09:50-10:35) 319
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
11:05-11:50 III matematika A 5 srautas
Aldona Matulaitienė
(11:05-11:50) 303
III lietuvių kalba A 1 srautas
319
Vidas Vaitkus
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(11:05-11:50) 319
III anglų kalba 2 srautas
Asta Jonauskienė
304
12:10-12:55 III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III anglų kalba 2 srautas
Asta Jonauskienė
304
III lietuvių kalba A 1 srautas
Vidas Vaitkus
(12:10-12:55) 319
III matematika A 5 srautas
318
Aldona Matulaitienė
13:15-14:00 III anglų kalba 2 srautas
Asta Jonauskienė
304
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
III matematika A 5 srautas
319
Aldona Matulaitienė
III anglų kalba 2 srautas
Asta Jonauskienė
304
III sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
14:10-14:55  
 
 
 
 
 
III istorija A
Vida Mockuvienė
302
3 sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
III programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai