Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Šveistrys Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV psichologija
Rūta Lukošienė
(08:00-08:45) 313
IV matematika A 2 srautas
Aldona Matulaitienė
(08:00-08:45) 311
IV anglų kalba 2 srautas
Giedra Aliulienė
(08:00-08:45) 318
IV programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
08:55-09:40 IV etika
318a
Ilma Agajan
 
 
 
 
 
 
IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IVe klasės valandėlė
Zofija Vaitkuvienė
301
09:50-10:35 IV lietuvių kalba 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV anglų kalba 2 srautas
Giedra Aliulienė
(09:50-10:35) 313
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 2 srautas
302
Aldona Matulaitienė
11:05-11:50  
 
 
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 2 srautas
319
Aldona Matulaitienė
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 2 srautas
302
Aldona Matulaitienė
12:10-12:55 IV matematika A 2 srautas
Aldona Matulaitienė
(12:10-12:55) 303
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(12:10-12:55) Sporto salė
IV matematika A 2 srautas
319
Aldona Matulaitienė
IV anglų kalba 2 srautas
313
Giedra Aliulienė
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
13:15-14:00 IV anglų kalba 2 srautas
Giedra Aliulienė
(13:15-14:00) 313
IV geografija B
Jurga Venckauskienė
306
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
14:10-14:55 IV geografija B
Jurga Venckauskienė
306
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV braižyba
Gintautas Našlėnas
(14:10-14:55) 317
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai