Mikašauskaitė Lyja
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
IV geografija B
 
 
             
IV anglų kalba 2 srautas
 
               
IV biologija B
 
 
             
IV verslas ir vadyba A
   
 
 
         
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
         
 
 
   
IVe klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV verslas ir vadyba B
 
 
             
IV anglų kalba 2 srautas
 
               
IV kūno kultūra
       
 
       
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV matematika A 1 srautas
 
 
             
IV kūno kultūra
   
 
           
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV biologija B
 
 
             
IV etika
 
 
 
 
         
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 2 srautas
 
 
             
IV dailė A
 
       
 
13:15-14:00 IV anglų kalba 2 srautas
 
               
IV matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV geografija B
 
 
             
 
 
 
IV dailė A
 
         
 
IV braižyba
 
               
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV dailė A
 
         
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.18 20:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai