Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Jocytė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV istorija A
Ingrida Jančauskienė
(08:00-08:45) 305
 
 
 
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV lietuvių kalba modulis samprotavimo įgūdžiams gilinti
Nerija Valinčienė
(08:00-08:45) 301
IV verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
08:55-09:40 IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
IVe klasės valandėlė
Zofija Vaitkuvienė
301
09:50-10:35 IV lietuvių kalba 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV istorija A
Ingrida Jančauskienė
(09:50-10:35) 305
IV istorijos modulis
Ingrida Jančauskienė
(09:50-10:35) 318a
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 1 srautas
303
Dalia Bendikienė
11:05-11:50 IV matematika A 1 srautas
302
Dalia Bendikienė
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV istorija A
Ingrida Jančauskienė
(11:05-11:50) 305
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 1 srautas
303
Dalia Bendikienė
12:10-12:55  
 
 
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(12:10-12:55) Sporto salė
IV matematika A 1 srautas
302
Dalia Bendikienė
IV istorija A
Ingrida Jančauskienė
(12:10-12:55) 305
IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
13:15-14:00 IV etika
Ilma Agajan
(13:15-14:00) 319
IV matematika A 1 srautas
Dalia Bendikienė
 
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 1 srautas
Dalia Bendikienė
(13:15-14:00) 301
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
14:10-14:55 IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV matematikos modulis
319
Giedrius Žemaitis
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(14:10-14:55) Sporto salė
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai