Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Armalis Aivaras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV programavimas A
Regina Šukienė
312
IV matematika A 4 srautas
Rūta Laučienė
(08:00-08:45) 303
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IV rusų kalba
Aldona Veikšienė
318
08:55-09:40 IV anglų kalba 5 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV anglų kalba 5 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV anglų kalba 5 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV anglų kalba 5 srautas
Asta Jonauskienė
304
IVe klasės valandėlė
Zofija Vaitkuvienė
301
09:50-10:35 IV lietuvių kalba 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 4 srautas
301
Rūta Laučienė
11:05-11:50 IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV etika
303
Ilma Agajan
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 4 srautas
301
Rūta Laučienė
12:10-12:55 IV matematika A 4 srautas
318
Rūta Laučienė
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(12:10-12:55) Sporto salė
IV matematika A 4 srautas
306
Rūta Laučienė
IV informatika B
Regina Šukienė
312
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
13:15-14:00 IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(13:15-14:00) Sporto salė
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 4 srautas
Rūta Laučienė
(13:15-14:00) 305
IV lietuvių kalba A 6 srautas
Giedrė Poškienė
316
14:10-14:55 IV verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IV braižyba
Gintautas Našlėnas
(14:10-14:55) 317
 
 
 
15:05-15:50 IV rusų kalba
318
Aldona Veikšienė
IV programavimo pagrindai A
Regina Šukienė
312
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai