Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Srėbalius Pijus
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV psichologija
Rūta Lukošienė
(08:00-08:45) 313
IV matematika A 2 srautas
Aldona Matulaitienė
(08:00-08:45) 311
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(08:55-09:40) 317
IV lietuvių kalba A 5 srautas
318
Nerija Valinčienė
IV lietuvių kalba A 5 srautas
306
Nerija Valinčienė
IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
IVd klasės valandėlė
Rūta Lukošienė
313
09:50-10:35 IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(09:50-10:35) 303
IV matematika A 2 srautas
302
Aldona Matulaitienė
11:05-11:50 IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
IV matematika A 2 srautas
319
Aldona Matulaitienė
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(11:05-11:50) 303
IV matematika A 2 srautas
302
Aldona Matulaitienė
12:10-12:55 IV matematika A 2 srautas
Aldona Matulaitienė
(12:10-12:55) 303
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(12:10-12:55) Sporto salė
IV matematika A 2 srautas
319
Aldona Matulaitienė
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(12:10-12:55) Sporto salė
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
13:15-14:00  
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
302
Nerija Valinčienė
14:10-14:55  
 
 
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai