Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Pociūtė Gabrielė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
303
Aldona Matulaitienė
IV geografija B
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IV psichologija
Rūta Lukošienė
(08:00-08:45) 305
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(08:55-09:40) 317
IV lietuvių kalba A 5 srautas
318
Nerija Valinčienė
IV lietuvių kalba A 5 srautas
306
Nerija Valinčienė
IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
IVd klasės valandėlė
Rūta Lukošienė
313
09:50-10:35 IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(09:50-10:35) Sporto salė
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(09:50-10:35) 303
IV dailė B
Joana Lukienė
318
11:05-11:50 IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Nerija Valinčienė
(11:05-11:50) 303
 
 
 
12:10-12:55 IV geografija B
306
Jurga Venckauskienė
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(12:10-12:55) Sporto salė
IV dailė B
Joana Lukienė
318
IV informatika B
Regina Šukienė
312
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
13:15-14:00 IV etika
Ilma Agajan
(13:15-14:00) 319
IV matematika B
Aldona Matulaitienė
(13:15-14:00) 316
IV anglų kalba 3 srautas
Edita Girgždienė
307
IV matematika B
Aldona Matulaitienė
(13:15-14:00) 306
IV lietuvių kalba A 5 srautas
302
Nerija Valinčienė
14:10-14:55 IV verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
IV matematika modulis B
Aldona Matulaitienė
(14:10-14:55) 319
 
 
 
 
 
 
IV teisė
Rosita Jankauskaitė
(14:10-14:55) 302
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai