Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Rudgalvytė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 4 srautas
Rūta Laučienė
(08:00-08:45) 303
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
08:55-09:40 IV anglų kalba 1 srautas
313
Giedra Aliulienė
IV anglų kalba 1 srautas
313
Giedra Aliulienė
IV anglų kalba 1 srautas
Giedra Aliulienė
(08:55-09:40) 318
IV anglų kalba 1 srautas
313
Giedra Aliulienė
IVc klasės valandėlė
Laima Rimkienė
311
09:50-10:35 IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
 
 
 
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV matematika A 4 srautas
301
Rūta Laučienė
11:05-11:50  
 
 
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV etika
303
Ilma Agajan
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 4 srautas
301
Rūta Laučienė
12:10-12:55 IV matematika A 4 srautas
318
Rūta Laučienė
IV sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
IV matematika A 4 srautas
306
Rūta Laučienė
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
13:15-14:00 IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV matematika A 4 srautas
Rūta Laučienė
(13:15-14:00) 305
 
 
 
14:10-14:55  
 
 
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
IV matematikos modulis
319
Giedrius Žemaitis
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
IV sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai