Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Gižaitė Gabrielė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 2 srautas
Aldona Matulaitienė
(08:00-08:45) 311
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
08:55-09:40 IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IVc klasės valandėlė
Laima Rimkienė
311
09:50-10:35 IV etika
319
Ilma Agajan
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
302
Aldona Matulaitienė
11:05-11:50 IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
319
Aldona Matulaitienė
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 2 srautas
302
Aldona Matulaitienė
12:10-12:55 IV matematika A 2 srautas
Aldona Matulaitienė
(12:10-12:55) 303
IV chemija B
Asta Vaišnoraitė
207
IV matematika A 2 srautas
319
Aldona Matulaitienė
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV anglų kalba 10 srautas
Laima Rimkienė
309
13:15-14:00 IV lietuvių kalba A 3 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV muzika B
Jūratė Surblienė
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:10-14:55 IV verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
IV sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
IV chemija B
Asta Vaišnoraitė
207
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV geografija A
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai