Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Vaivadaitė Gabija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
IV geografija B
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV anglų kalba 8 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
IVb klasės valandėlė
Aldona Veikšienė
 
09:50-10:35 IV anglų kalba 8 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
303
Dalia Bendikienė
11:05-11:50 IV matematika A 1 srautas
302
Dalia Bendikienė
IV anglų kalba 8 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
IV etika
303
Ilma Agajan
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
303
Dalia Bendikienė
12:10-12:55 IV geografija B
306
Jurga Venckauskienė
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 1 srautas
302
Dalia Bendikienė
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
13:15-14:00  
 
 
IV matematika A 1 srautas
Dalia Bendikienė
 
IV anglų kalba 8 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
IV matematika A 1 srautas
Dalia Bendikienė
(13:15-14:00) 301
 
 
 
14:10-14:55 IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
III fizika A
Romanas Rimkevičius
213
IV braižyba
Gintautas Našlėnas
(14:10-14:55) 317
IV sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
15:05-15:50  
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
IV matematikos modulis
319
Aldona Matulaitienė
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai