Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Žvirblytė Rugilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV psichologija
Rūta Lukošienė
(08:00-08:45) 313
IV matematika A 5 srautas
318
Giedrius Žemaitis
IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
08:55-09:40 IV etika
318a
Ilma Agajan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVa klasės valandėlė
Gražina Pupšienė
305
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 5 srautas
319
Giedrius Žemaitis
11:05-11:50 IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
III aerobika
Anželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
319
Giedrius Žemaitis
12:10-12:55 IV matematika A 5 srautas
305
Giedrius Žemaitis
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
301
Giedrius Žemaitis
IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
13:15-14:00 IV aerobika
Anželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 5 srautas
Giedrius Žemaitis
(13:15-14:00) 318
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
14:10-14:55 IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV dailė B
Joana Lukienė
318
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
 
 
 
15:05-15:50 IV turizmas ir mityba B
Rita Batečko
110
 
 
 
IV matematikos modulis
319
Aldona Matulaitienė
 
 
 
III taikomasis menas, amatai ir dizainas
Rita Batečko
110
   
 
 
 
 
 
III taikomasis menas, amatai ir dizainas
110
Rita Batečko
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai